Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 - HỆ TCCN KHOÁ 43 

Năm học 2016 - 2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43ML + 43ĐCN

12/06 - 17/06

TCSX

 

TKĐL

 

THĐCB

PL

NKT

THN

H103

 

H103

 

H301

H101

H101

K02

19/06 - 24/06

ĐTCN

ML1

THĐTCN

Anh2

 

Chính trị

 

 

 

H103

H103

H203

H103

 

H101

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu