Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ IV - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 42

Năm học 2016 - 2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42KTML

05/06 - 10/06

 

 

HTĐHKKCB

 

 

 

 

 

 

 

 

K04

 

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

 

 

 

 

TBĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

H502

 

 

19/06 - 24/06

 

 

HTMLCN

 

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu