Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

  LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 5 - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 40 (Bổ sung)

Năm học 2015 -2016

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40ĐĐT1

14/03 - 19/03

 

 

 

 

 

XLTHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102,H307

 

 

 

 

21/03 - 26/03

 

 

 

TTHCM

 

 

 

TB - HTTĐ

 

 

 

 

 

H105,H108

 

 

 

H102,H104

 

 

28/03 - 02/04

 

 

ĐKLT(PLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

H304

 

 

 

 

 

 

40TĐH

14/03 - 19/03

 

 

 

ĐKQT

 

 

 

TĐHQTSX

KTLTC

 

 

 

H105,H109

 

 

 

H102,H104

H406

21/03 - 26/03

 

 

 

TTHCM

 

 

 

RobotCN

 

 

 

 

 

H109,H307

 

 

 

H105, H108

 

 

28/03 - 02/04

MĐKTCTS

 

 

 

 

TĐ DE&KN

 

 

H301

 

 

 

 

H304

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu