Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 5- HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41

Năm học 2016 -2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41KTML

10/4 - 15/4

 

 

CĐ MLM

 

CĐĐHKKM

 

Marketing

 

TKLĐSB HTML

 

 

 

H102 (VĐ)

 

H403 (VĐ)

 

H103 (T2,3)

 

H506 (VĐ)

 

17/4 - 22/4

PLC

 

KTS

 

ĐTCS

 

ĐTCN

 

TKLĐSB HTĐHKK

 

H105 (T2,3)

 

H402

 

H401

 

H401

 

H403 (VĐ)

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu