Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ V - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 41

Năm học 2016 - 2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41KTML

2/1 - 7/1

 

 

 

TCSX

 

TTG

 

VLKTN

TTTKLĐMLN

 

 

 

 

 

H101 (T8,9)

 

K02

 

H104 (T8,9)

H104 (VĐ)

 

9/1 - 14/1

 

Chính trị

 

 

 

HTĐHKKTT

 

TBN

 

 

 

H108 (8,9,10)

 

 

 

H109 (8,9)

 

H101(T8,9)

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu