Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

 LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 (đối với SV nhập học sau ngày 5/9) - HỆ CĐ CHÍNH QUY, CĐ nghề, TCCN KHOÁ 43

Năm học 2016 -2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43ĐTTT

43CNTT

43TĐH

43CĐT

43Đ ĐT1

43Đ ĐT2

43KTNL1

43KTNL2  

43KTNL3

06/03 - 11/03

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

Tin ĐC

 

 

 

 

H403

 

H403

 

 

H406

 

 

43KTML

06/03 - 11/03

 

 

 

GDTC

Anh 1

 

CKT

Tin học

CSKTĐ

 

 

 

 

Sân 2

H403

 

H105

H406

T4,5 (H506)

 

43ML, ĐCN

06/03 - 11/03

 

 

 

GDTC

 

 

VKT, CKT

Tin CB

ĐCS, MĐ&KCĐ

 

 

 

 

Sân 2

 

 

H105

H406

T4,5,6 (H506)

 

 

Chú ý:

Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần). Môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo cáo phòng trực Đào tạo để đóng phòng.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu