Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HK I - THI LẦN 1 HK I (đối với SV nhập học sau ngày 5/9) HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 43

Năm học 2016 - 2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43ĐTTT

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8-9 (H109)

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

 

 

MĐ; KTM; ĐL&TBĐ; CKĐT

 

 

 

Tin ĐC; NNLT

 

 

VLĐC

 

 

H202

 

 

 

H406

 

 

H506

43CNTT

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8-9 (H109)

13/02 - 18/02

NNLCB

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

 

 

T3-6 (H505)

 

H102

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

 

 

TOÁN RR

 

 

 

Tin ĐC; CSKTLT

 

 

 

 

 

H405

 

 

 

H406

 

 

 

43TĐH

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐTCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H502

 

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

H102

 

H102

 

 

 

T4-5 (H505)

 

20/02 - 25/02

CHƯD;VKT

 

 

KTĐ ĐT

 

 

Tin ĐC

 

 

 

H505

 

 

H307

 

 

H406

 

 

 

43CĐT

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

H102

 

H102

 

 

 

T4-5 (H505)

 

20/02 - 25/02

CHƯD;VKT

 

 

VLLKĐT;KTS

 

 

Tin ĐC

 

 

 

H505

 

 

H307

 

 

H406

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43Đ ĐT1

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02 - 18/02

NNLCB

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

Toán CC1

 

T3-6 (H505)

 

H102

 

H102

 

 

 

T4-5 (H505)

 

20/02 - 25/02

 

 

 

KTĐL; MĐ

 

 

Tin ĐC

 

 

 

 

 

 

H307

 

 

H406

 

 

 

43Đ ĐT2

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8-9 (H109)

13/02 - 18/02

NNLCB

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

 

 

T3-6 (H505)

 

H102

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

 

 

 

KTĐL; MĐ

 

 

Tin ĐC

 

 

 

 

 

 

H307

 

 

H406

 

 

 

43KTNL1

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8-9 (H109)

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

VKT

 

 

ĐLĐ; KTĐ

 

 

Tin ĐC

 

 

VLĐC

H505

 

 

H307

 

 

H406

 

 

H506

43KTNL2

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8-9 (H109)

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

VKT

 

 

ĐLĐ; KTĐ

 

 

Tin ĐC

 

 

VLĐC

H505

 

 

H307

 

 

H406

 

 

H506

43KTNL3

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

Anh CB1

 

 

 

Toán CC1

 

 

 

H102

 

H102

 

 

 

T4-5 (H505)

 

20/02 - 25/02

VKT

 

 

ĐLĐ; KTĐ

 

 

Tin ĐC

 

 

VLĐC

H505

 

 

H307

 

 

H406

 

 

H506

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu