Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 - HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 43

Năm học 2017 - 2018

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43ĐTTT

04/09 - 09/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/09 - 16/09

T.AnhCB2

 

 

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

18/09 - 23/09

 

 

KTS(T2,3)
CSTTS(T4,5)

 

 

 

NNLCB

 

 

 

 

 

H102

 

 

 

H506

 

 

 

43CNTT

04/09 - 09/09

 

 

 

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

11/09 - 16/09

T.AnhCB2

 

 

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

18/09 - 23/09

 

 

 

 

CSDL(T2,3)
CTDL&GT(T4,5)

 

KTS

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

H402

 

 

 

43TĐH

04/09 - 09/09

 

 

 

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

11/09 - 16/09

T.AnhCB2

 

 

 

KTS&VXL(T2,3
CSCNCTM(T4,5

 

Toán CC2

 

 

 

H101

 

 

 

H101

 

H506

 

 

 

18/09 - 23/09

KTĐL&CB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43CĐT

04/09 - 09/09

 

 

 

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

11/09 - 16/09

T.AnhCB2

 

CN Nhiệt

 

VLCN (T2,3
CSCNCTM(T4,5)

 

Toán CC2

 

 

 

H101

 

H101

 

H101

 

H506

 

 

 

18/09 - 23/09

KTĐL&CB

 

 

 

KTĐ ĐT

 

 

 

 

 

H301

 

 

 

H108

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43Đ ĐT1

04/09 - 09/09

 

 

 

 

 

VLĐC(T8,9)
Hoá ĐC(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

11/09 - 16/09

 

 

 

 

 

TBĐCN(T8,9)
KTS(T10,11)

 

Toán CC2

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

H101

 

 

18/09 - 23/09

 

 

 

 

 

T.AnhCB2(T8,9)
CKĐT(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

43Đ ĐT2

04/09 - 09/09

 

 

 

 

VLĐC(T2,3)
Hoá ĐC(T4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

11/09 - 16/09

T.AnhCB2

 

 

 

TBĐCN(T2,3)
KTS(T4,5)

 

Toán CC2

 

 

 

H101

 

 

 

H101

 

H506

 

 

 

18/09 - 23/09

 

 

 

 

CKĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H108

 

 

 

 

 

43KTNL1

04/09 - 09/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLƯD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

11/09 - 16/09

T.AnhCB2

 

 

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

18/09 - 23/09

CHƯD(T2,3)
NĐHKT(T4,5)

 

 

 

 

 

NNLCB

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

43KTNL2

04/09 - 09/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLƯD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

11/09 - 16/09

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

18/09 - 23/09

 

CHƯD(T8,9) NĐHKT(T10,11)

 

 

 

T.AnhCB2

 

NNLCB

 

 

 

H101

 

 

 

H102

 

H101

 

 

43KTNL3

04/09 - 09/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLƯD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

11/09 - 16/09

 

 

 

 

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

18/09 - 23/09

 

CHƯD(T8,9) NĐHKT(T10,11)

 

 

 

T.AnhCB2

 

NNLCB

 

 

 

H101

 

 

 

H102

 

H101

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu