Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 4 - HỆ TCCN KHOÁ 41 

Năm học 2015 - 2016

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41ĐCN

04/04 - 09/04

 

 

 

 

TCSX(T2,3)
TBĐ(T4,5)

 

 

 

THĐKTĐ1

THĐKTĐ2

 

 

 

 

H109

 

 

 

H303

H303

11/04 - 16/04

THĐ DD2

THĐCN2

 

 

THMCC

THĐTCN

 

 

 

 

H501

H301

 

 

K02

H203

 

 

 

 

41ML

04/04 - 09/04

 

 

 

 

 

 

THĐHKK1

THĐHKK2

 

 

 

 

 

 

 

 

K03

K01

 

 

11/04 - 16/04

THML1

THML2

 

 

 

THSCMĐH

 

 

 

 

K03

K03

 

 

 

H203

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thì đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu