Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 5- HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41

Năm học 2016 -2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41KTML

6/2 - 11/2

 

 

 

 

 

 

HTĐHKKTT; TTG;  TTTKLĐMLN

 

 

TCSX;     VLKTN;    TBN

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

H506

13/2 - 18/2

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3-6 (H505)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo để đóng phòng.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu