Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ VI - HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 41

Năm học 2016 - 2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41ĐTTT

19/06 - 24/06

 

 

 

KTCN

 

KTCSN

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

H505

 

 

 

 

41THUD
41CNTT

19/06 - 24/06

 

 

CĐPCNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41TĐH

19/06 - 24/06

 

 

KTCSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H303

 

 

 

 

 

 

 

41Đ ĐT1

19/06 - 24/06

KTCSN

 

 

 

KTCN

 

 

 

 

 

H501

 

 

 

H401

 

 

 

 

 

41Đ ĐT2

19/06 - 24/06

KTCSN

 

 

 

KTCN

 

 

 

 

 

H501

 

 

 

H401

 

 

 

 

 

41Đ ĐT3

19/06 - 24/06

KTCSN

 

 

 

KTCN

 

 

 

 

 

H501

 

 

 

H401

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:     - Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

                - Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu