Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 6 - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 40

Năm học 2015 -2016

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40KTML

28/03 - 02/04

 

 

 

 

TKLĐHTĐHKK (T2,3)
TKLĐHTML
(T5,6)

 

 

 

TKLĐMLN

 

 

 

 

 

H108

 

 

 

H108

 

04/04 - 09/04

CĐMLM(T2,3)
CĐHTĐHKK
(T5,6)

 

 

 

TTCĐCNL
(T2,3)
TTCĐĐHKK
(T5,6)

 

 

TCSX(T8,9)
Marketing
(T10,11)

 

 

H108

 

 

 

H108

 

 

H101

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực đào tạo.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu