Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 6 - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41

Năm học 2016 -2017

Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
41KTML 24/4 - 29/4 CĐ MLM;     CĐ ĐHKK   KTS   ĐTCS;            ĐTCN   Marketing;   PLC   TKLĐSB HTML; TKLĐSB HTĐHKK  
H506(VĐ)   H402   H401   H403   H403 (VĐ)  

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo để đóng phòng.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu