Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ III - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 42

Năm học 2016 - 2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42KTML

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

LCB; HTMLDD; TTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

 

13/02 - 18/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu