Thời khóa biểu các khóa

TKB khóa 42 từ 28/5 đến 16/6/2018 

TKB khóa 42 từ 14/5 đến 02/06/2018 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ CĐ, CĐN khóa 43 
TKB các lớp khóa 42, 43 từ 07/5 đến 26/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 6 - Hệ CĐN khóa 42, lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ cao đẳng, trung cấp khóa 44 
TKB thứ 7 lớp 42KTNL1 và 44ĐĐT 
TKB các lớp từ 09/4 đến 12/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43 
TKB Trung tâm GDNN-GDTX từ 02/4 đến 12/5/2018 
Thời khóa biểu thứ 7 ngày 24/3/2018 
Thời khóa biểu Trung tâm GDNN-GDTX từ 26/3 đến 14/4/2018 
Thời khóa biểu 44ĐCN, 44KTML1, 44KTML2 từ 26/3 đến 07/4/2018 
Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp khóa 43 và 44 
TKB Trung tâm GDNN- GDTX từ 19/3 đến 12/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - khóa 42 và kỳ 3 - khóa 43 (bổ sung) 
TKB tại Trung tâm GDNN và GDTX từ 12/3 đến 09/6/2018 
TKB các lớp khóa 42, 43, 44 từ ngày 12/3 đến 07/4/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 3) 
Lịch thi lần 1 học kỳ 6 - Hệ Cao đẳng nghề khóa 42