Thời khóa biểu các khóa
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 1) 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN, 43ML tuần từ 18/12/2017 đến 06/01/2018 
Thời khóa biểu các lớp thứ 7 ngày 23/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 42KTNL2 tuần từ 18/12/2017 đến 30/12/2017 
Lịch thi lần 1 học kỳ 3 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43 
Thời khóa biểu lớp 43KTML, 42KTNL2 tuần từ 04/12/2017 đến 16/12/2017 
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu tại trường 
Thời khóa biểu các lớp thứ 7 từ ngày 02/12/2017 đến ngày 23/12/2017 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 42 hệ cao đẳng từ ngày 04/12/2017 đến hết ngày 23/12/2017 
Lịch học tập nội quy đầu khóa (khóa 44) 
Lịch thi lần 1 học kỳ 1 - Hệ trung cấp Khóa 44 
Lịch thi lần 1 học kỳ 1 - hệ Cao đẳng khóa 44 
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 27/11/2017 đến 09/12/2017 
Lịch thi lần 1 học kỳ 3 - Hệ TCCN Khóa 43 
Thời khóa biểu lớp 42ĐĐT1, 42ĐĐT2, 42TĐH, 42CĐT từ 20/11/2017 đến 02/12/2017 
Lịch thi lần 2 HK4 - hệ cao đẳng chính quy K42 khoa Điện - Điện tử 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 13/11/2017 đến 25/11/2017 
Thời khóa biểu lớp 44KTML1, 44KTML2, 44KTML3, 44ML, 44Đ ĐT, 44CDD1, 44CDD2, 44CNTT tuần từ 13/11/2017 đến 02/12/2017