Thời khóa biểu các khóa
Lịch thi lần 1 học kỳ 6 - Hệ cao đẳng khóa 42 (lịch điều chỉnh) 
Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ CĐN khóa 42 và lịch thi tốt nghiệp hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 1 kỳ 6, hệ cao đẳng khóa 42 
TKB khóa 44 từ 04/6 đến 23/6/2018 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ cao đẳng năm học 2017 - 2018 
TKB khóa 42 từ 28/5 đến 16/6/2018 
TKB khóa 42 từ 14/5 đến 02/06/2018 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ CĐ, CĐN khóa 43 
TKB các lớp khóa 42, 43 từ 07/5 đến 26/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 6 - Hệ CĐN khóa 42, lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ cao đẳng, trung cấp khóa 44 
TKB thứ 7 lớp 42KTNL1 và 44ĐĐT 
TKB các lớp từ 09/4 đến 12/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43 
TKB Trung tâm GDNN-GDTX từ 02/4 đến 12/5/2018 
Thời khóa biểu thứ 7 ngày 24/3/2018 
Thời khóa biểu Trung tâm GDNN-GDTX từ 26/3 đến 14/4/2018 
Thời khóa biểu 44ĐCN, 44KTML1, 44KTML2 từ 26/3 đến 07/4/2018 
Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp khóa 43 và 44