Thời khóa biểu các khóa
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 nhập học đợt 2 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 nhập học đợt 1 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - Hệ TCCN Khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hệ cao đẳng khóa 42, 43 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML, 43KTML tuần từ 21/08/2017 đến 02/09/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 (điều chỉnh) 
Thời khóa biểu lớp 42ĐTTT, 42CNTT từ 07/08/2017 đến 23/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 07/08/2017 đến 02/09/2017 
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV hệ CĐ K41 chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp do còn học phần dưới 5 
Thời khóa biểu khóa 44 từ ngày 31/07 đến 19/08/2017 
Thời khóa biểu khóa 44 từ 24/7/2017 đến 19/8/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Thời khóa biểu học kỳ phụ hệ cao đẳng khóa 42, 43 tuần từ 26/06/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ cao đẳng chính quy khóa 42 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 42 - học kỳ V (năm học 2017-2018) từ ngày 07/08/2017 đến 18/11/2017 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - học kỳ III (năm học 2017-2018) từ ngày 04/09/2017 đến 16/12/2017 
Thông báo thay đổi giáo viên và thời khóa biểu các lớp 
Kế hoạch thực tập chuyên ngành khóa 41 hệ cao đẳng Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử