Thời khóa biểu các khóa
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ CĐ, TC khóa 44 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ CĐ, CĐN khóa 43 
TKB 43KTML từ 06/8 đến 25/8/2018 
TKB khóa 43 từ 06/8 đến 17/11/2018 
TKB lớp 42TĐH và 42CĐT từ 18/6 đến 23/6/2018 
Lịch thi lần 1 học kỳ 6 - Hệ cao đẳng khóa 42 (lịch điều chỉnh) 
Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ CĐN khóa 42 và lịch thi tốt nghiệp hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 1 kỳ 6, hệ cao đẳng khóa 42 
TKB khóa 44 từ 04/6 đến 23/6/2018 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ cao đẳng năm học 2017 - 2018 
TKB khóa 42 từ 28/5 đến 16/6/2018 
TKB khóa 42 từ 14/5 đến 02/06/2018 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ CĐ, CĐN khóa 43 
TKB các lớp khóa 42, 43 từ 07/5 đến 26/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 6 - Hệ CĐN khóa 42, lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ cao đẳng, trung cấp khóa 44 
TKB thứ 7 lớp 42KTNL1 và 44ĐĐT 
TKB các lớp từ 09/4 đến 12/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43