Tin mới nhất
 

Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu của xã hội

Hội nghị chống bệnh thành tích trong giảng dạy
Hội nghị chống bệnh thành tích trong giảng dạy
Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu của xã hội”.


Ban chỉ đạo gồm 11 cán bộ, giáo viên viên trong trường do Hiệu trưởng Vũ Ngọc Tú làm trưởng ban.
Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung cuộc vận động, thực hiện sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo về thường trực ban chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Các thông tin khác: