Tin mới nhất
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
   KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2008
 
DANH SÁCH THÍ SINH HÀ NỘI TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
 
Trang 6
 

Phòng
SBD
Ngành
Họ và tên
Phái
Ngày sinh
Đối Tượng
NHÓM ƯT
Khu vực
Điểm lý
Điểm Toán
Điểm hoá
Điểm tổng cộng
Chưa làm tròn
Đã làm tròn
0055
1386
01
Đào Văn Hoàng
0
150490
 
3
2NT
6.50
6.75
5.25
18.50
18.5
0055
1389
01
Phạm Lê Hoàng
0
160790
 
3
3
7.75
7.50
6.50
21.75
22.0
0056
1411
01
Lê Văn Hồng
0
211089
 
3
2NT
8.50
8.50
8.00
25.00
25.0
0056
1421
01
Đoàn Thị Hồng
1
210690
 
3
1
7.75
8.00
6.25
22.00
22.0
0056
1422
01
Nguyễn Thị Hồng
1
290890
 
3
2NT
7.00
6.00
5.25
18.25
18.5
0056
1428
01
Nguyễn Văn Hội
0
280286
 
3
2NT
5.75
5.00
6.50
17.25
17.5
0056
1431
02
Vương Văn Hợp
0
190989
 
3
2
4.50
4.25
3.75
12.50
12.5
0056
1433
01
Dương Văn Hợp
0
090190
 
3
2NT
7.50
7.75
6.00
21.25
21.5
0056
1439
01
Lê Văn Huân
0
210189
 
3
2NT
6.25
6.50
7.75
20.50
20.5
0056
1442
01
Nguyễn Đức Huân
0
050290
 
3
2NT
6.75
5.50
5.25
17.50
17.5
0057
1454
01
Đỗ Văn Huấn
0
070290
 
3
2NT
6.50
8.75
7.50
22.75
23.0
0057
1463
01
Nguyễn Tiến Huy
0
200890
 
3
2NT
5.25
6.75
5.00
17.00
17.0
0057
1472
03
Lương Lê Huy
0
301090
 
3
3
7.50
9.75
7.50
24.75
25.0
0057
1476
03
Nguyễn Danh Huy
0
250590
 
3
3
3.25
5.00
3.50
11.75
12.0
0058
1533
01
Nguyễn Thương Huyền
1
181090
 
3
2
4.50
6.25
4.50
15.25
15.5
0059
1546
02
Trần Ngọc Hùng
0
110990
 
3
2NT
7.25
8.75
4.50
20.50
20.5
0059
1547
01
Nguyễn Viết Hùng
0
221090
 
3
2
5.00
5.75
6.75
17.50
17.5
0059
1550
01
Phùng Mạnh Hùng
0
171190
 
3
2
5.00
8.50
4.75
18.25
18.5
0059
1565
01
Vương Văn Hùng
0
071290
 
3
2
6.50
8.25
5.50
20.25
20.5
0059
1579
03
Lê Huy Hùng
0
300990
 
3
3
7.00
6.75
4.50
18.25
18.5
0060
1594
01
Kiều Xuân Hùng
0
150790
 
3
2NT
7.50
8.25
5.75
21.50
21.5
0060
1617
01
Đặng Duy Hưng
0
060790
 
3
3
8.00
7.75
6.75
22.50
22.5
0060
1621
01
Nguyễn Việt Hưng
0
010590
 
3
3
7.50
8.75
6.00
22.25
22.5
0060
1623
03
Vũ Ngọc Hưng
0
101190
 
3
3
7.50
7.50
7.50
22.50
22.5
0061
1635
01
Đinh Văn Hưng
0
240589
 
3
2
6.00
6.75
5.25
18.00
18.0
0061
1637
01
Nguyễn Phú Hưng
0
150490
 
3
2
5.75
6.75
4.50
17.00
17.0
0061
1650
01
Nguyễn Mạnh Hưng
0
220290
 
3
2
4.00
4.75
4.50
13.25
13.5
0061
1651
01
Nguyễn Văn Hưng
0
210590
 
3
2NT
7.00
6.25
4.25
17.50
17.5
0061
1657
01
Nguyễn Trung Hưng
0
080290
 
3
2NT
7.50
9.50
9.00
26.00
26.0
0061
1662
02
Lê Quang Hưng
0
230890
 
3
2
4.50
3.00
4.50
12.00
12.0
0061
1666
01
Phạm Văn Hưng
0
221090
 
3
2
5.00
9.00
3.00
17.00
17.0
0062
1688
01
Đỗ Thị Hường
1
201089
 
3
2NT
3.00
7.00
4.25
14.25
14.5
0062
1689
01
Nguyễn Thị Mai Hương
1
201290
 
3
2
4.75
8.25
5.50
18.50
18.5
0062
1700
03
Trần Thị Hường
1
010689
 
3
2
4.25
3.00
4.25
11.50
11.5
0062
1701
01
Nguyễn Thị Hường
1
260790
 
3
2NT
5.75
5.25
6.50
17.50
17.5
0062
1707
01
Nguyễn Thu Hường
1
020190
 
3
2NT
9.50
9.00
7.75
26.25
26.5
0062
1710
01
Phí Thị Hường
1
270290
 
3
2NT
9.50
8.50
4.25
22.25
22.5
0063
1719
02
Nguyễn Huy Hưởng
0
110289
06
2
2NT
5.25
6.25
3.50
15.00
15.0
0063
1733
01
Ngô Công Hữu
0
180290
 
3
2
5.75
7.50
4.50
17.75
18.0
0063
1737
01
Nguyễn Việt Kha
0
040990
 
3
2NT
7.25
8.00
5.50
20.75
21.0
0063
1738
01
Nguyễn Cao Khang
0
150789
 
3
3
7.25
9.25
5.50
22.00
22.0
0063
1744
01
Trần Văn Khanh
0
180390
 
3
2
7.50
8.75
7.75
24.00
24.0
0063
1750
01
Nguyễn Duy Khánh
0
050590
 
3
3
7.00
7.25
2.50
16.75
17.0
0063
1752
01
Vũ Quốc Khánh
0
010990
 
3
3
6.00
7.75
4.50
18.25
18.5


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: