Tin mới nhất
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
   KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2008
 
DANH SÁCH THÍ SINH HÀ NỘI TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
 
Trang 12
 

Phòng
SBD
Ngành
Họ và tên
Phái
Ngày sinh
Đối Tượng
NHÓM ƯT
Khu vực
Điểm lý
Điểm Toán
Điểm hoá
Điểm tổng cộng
Chưa làm tròn
Đã làm tròn
0052
3167
01
Đào Công Thắng
0
220189
 
3
2
4.50
5.00
4.00
13.50
13.5
0052
3169
01
Dương Văn Thắng
0
280590
 
3
2NT
4.50
6.75
4.50
15.75
16.0
0052
3171
02
Nguyễn Trọng Thắng
0
291090
06
2
2NT
7.50
5.25
7.75
20.50
20.5
0053
3180
01
Nguyễn Hữu Thắng
0
271089
 
3
2NT
6.25
5.75
5.25
17.25
17.5
0053
3184
03
Vũ Mạnh Thắng
0
281090
 
3
3
7.50
7.50
5.50
20.50
20.5
0053
3186
01
Vương Đắc Thêm
0
270590
 
3
2NT
8.25
5.50
4.75
18.50
18.5
0074
3222
01
Đặng Văn Thiện
0
240390
 
3
2NT
6.50
3.75
4.50
14.75
15.0
0074
3225
03
Vũ Đình Thiện
0
060689
 
3
2
5.25
1.50
3.00
9.75
10.0
0074
3237
01
Bùi Văn Thỉnh
0
010988
 
3
2NT
9.00
9.75
9.50
28.25
28.5
0074
3239
01
Phạm Đức Thịnh
0
021190
 
3
2NT
5.50
7.00
4.25
16.75
17.0
0074
3245
02
Đào Trường Thịnh
0
070189
 
3
3
4.25
3.25
3.50
11.00
11.0
0074
3261
01
Đỗ Tiến Thịnh
0
141190
 
3
2
4.25
5.25
4.00
13.50
13.5
0074
3262
01
Lê Xuân Thịnh
0
200889
 
3
2
5.75
6.00
5.50
17.25
17.5
0075
3270
01
Nguyễn Văn Thoại
0
070289
 
3
2
7.50
6.25
8.25
22.00
22.0
0075
3278
01
Đào Trường Thọ
0
041090
 
3
2
8.25
9.00
5.25
22.50
22.5
0075
3282
01
Vũ Văn Thông
0
130989
06
2
2NT
6.00
6.25
6.50
18.75
19.0
0075
3284
01
Nguyễn Văn Thông
0
031289
 
3
2NT
5.50
7.50
4.75
17.75
18.0
0075
3285
01
Nguyễn Văn Thông
0
010589
 
3
2
4.25
6.25
5.25
15.75
16.0
0075
3287
01
Nguyễn Văn Thông
0
160789
 
3
2NT
7.00
6.75
7.75
21.50
21.5
0075
3304
01
Nguyễn Thị Thu
1
151190
 
3
2NT
4.50
5.75
3.50
13.75
14.0
0076
3314
01
Nguyễn Đắc Thuận
0
290989
 
3
2
5.00
8.50
4.50
18.00
18.0
0076
3321
01
Lý Duy Thuận
0
090188
 
3
2
5.00
8.00
5.50
18.50
18.5
0076
3330
01
Nguyễn Văn Thuật
0
120289
 
3
2NT
3.75
7.75
5.00
16.50
16.5
0076
3338
01
Nguyễn Khắc Thuý
0
150389
 
3
2
7.75
5.50
8.25
21.50
21.5
0076
3341
01
Nguyễn Thị Thuý
1
241089
 
3
2
4.00
6.00
3.50
13.50
13.5
0076
3351
03
Nguyễn Hữu Thuỷ
0
130190
 
3
2NT
4.50
1.50
5.00
11.00
11.0
0077
3368
01
Cao Duy Thuỵ
0
270290
 
3
2
6.25
7.25
8.50
22.00
22.0
0077
3377
01
Nguyễn Đăng Thương
0
020189
 
3
2NT
7.50
7.50
6.75
21.75
22.0
0078
3409
01
Đinh Trọng Tiến
0
140390
 
3
2
8.75
8.75
8.00
25.50
25.5
0078
3410
01
Nguyễn Văn Tiến
0
250890
 
3
2
4.50
7.75
6.50
18.75
19.0
0078
3415
02
Nguyễn Văn Tiến
0
010890
 
3
2
5.00
5.50
3.50
14.00
14.0
0078
3416
01
Phạm Viết Tiến
0
210490
 
3
2
5.00
5.75
5.75
16.50
16.5
0078
3417
01
Hà Quang Tiến
0
170990
 
3
3
7.50
8.00
8.50
24.00
24.0
0078
3420
03
Lê Mạnh Tiến
0
061090
 
3
3
7.50
7.50
6.50
21.50
21.5
0078
3427
01
Nguyễn Minh Tiến
0
091290
 
3
2
4.00
6.00
4.75
14.75
15.0
0078
3431
01
Nguyễn Thế Tiến
0
290790
 
3
2NT
7.25
9.00
7.25
23.50
23.5
0078
3435
01
Nguyễn Minh Tiến
0
070590
 
3
2
9.50
7.75
10.00
27.25
27.5
0078
3440
01
Bùi Quang Tiến
0
090688
 
3
2
5.50
7.00
5.75
18.25
18.5
0079
3443
01
Nguyễn Đình Tiến
0
101190
 
3
2NT
5.75
4.50
4.75
15.00
15.0
0079
3445
03
Nguyễn Việt Tiến
0
090888
 
3
3
5.75
6.50
3.75
16.00
16.0
0079
3450
02
Phó Đình Tiến
0
010790
 
3
2NT
4.50
1.00
4.50
10.00
10.0
0079
3467
01
Nguyễn Huy Tiến
0
220490
 
3
2NT
5.25
5.75
3.00
14.00
14.0
0079
3472
01
Hoà Quang Tiến
0
100690
 
3
2NT
5.75
7.00
5.75
18.50
18.5
0080
3498
01
Nguyễn Văn Tình
0
160190
 
3
2NT
6.75
7.25
7.50
21.50
21.5


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: