Tin mới nhất
 

Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015

Ngày 6 tháng 11 năm 2014, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức bảo vệ đề cương cho các đề  tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2014 - 2015


Năm 2014 Nhà trường có 8 đề tài NCKH đăng ký tham gia với 23 thành viên.

Các đề tài chia thành 4 nhóm:

Nhóm đề tài Kỹ thuật viễn thông: 02 đề tài

Nhóm đề tài Kỹ thuật điện tử: 03 đề tài

Nhóm đề tài Điện - Tự động hóa: 01 đề tài

Nhóm đề tài Giải pháp quàn lý: 02 đề tài

 


Đề tài thuộc nhóm Kỹ thuật điện tử 

 

Kim Dung

(Ảnh: Đức Phùng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: