Tin mới nhất
 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2012-2013


STT
Nội dung
 
Đơn      vị tính
 
Số lượng
Ghi chú
I
Diện tích đất đai
Ha
1.4
 
II
Diện tích sàn xây dựng
    9,394
 
1
Giảng đường
 
 
 
 
Số phòng
Phòng
27
 
 
Tổng diện tích
    2,295
 
2
Phòng học máy tính
 
 
 
 
Số phòng
Phòng
8
 
 
Tổng diện tích
802
 
3
Phòng học ngoại ngữ
 
 
 
 
Số phòng
Phòng
0
 
 
Tổng diện tích
0
 
4
Thư viện
 
170
 
5
Phòng thí nghiệm
 
 
 
 
Số phòng
Phòng
3
 
 
Tổng diện tích
197
 
6
Xưởng thực tập - thực hành
 
 
 
 
Số phòng
Phòng
22
 
 
Tổng diện tích
2155
 
7
Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
 
 
 
 
Số phòng
Phòng
60
 
 
Tổng diện tích
3600
 
8
Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
 
0
 
9
Diện tích khác
 
 
 
 
Diện tích Hội trường
175
 
 
Diện tích nhà văn hoá
0
 
 
Diện tích nhà thi đấu đa năng
0
 
 
Diện tích bể bơi
0
 
 
Diện tích sân vận động
0
 
THÔNG BÁO
 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013
 

 

                                                                         Đơn vị tính: Người

 

STT
Nội dung
Tổng số
 
 
Giáo sư
Phó Giáo sư
TSKH,
Tến sỹ
Thạc sĩ
Cử nhân
khác
 
1
2
(3+4+5+6+7+8)
3
4
5
6
7
8
 
Tổng số
79
 
 
 
47
31
1
1
Ban giám hiệu
3
 
 
 
3
 
 
2
Phòng Đào tạo
5
 
 
 
4
1
 
3
Phòng CTCT&QLHSSV
9
 
 
 
4
5
 
4
Phòng TC-HC
1
 
 
 
 
1
 
5
Phòng Quản trị
1
 
 
 
 
1
 
6
Khoa Điện - Điện tử
6
 
 
 
2
4
 
7
Khoa Nhiệt lạnh
13
 
 
 
8
5
 
8
Khoa KTVT
14
 
 
 
9
5
 
8
Khoa CNTT
10
 
 
 
7
3
 
10
Khoa KHCB
13
 
 
 
7
6
 
11
Trung tâm ĐT&HN
3
 
 
 
2
1
1
12
Trung tâm TTTV
1
 
 
 
1
 
 
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu