Tin mới nhất
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

Là một tổ chức chính trị xã hội, Đoàn trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên, sinh viên toàn trường tu dưỡng đạo đức, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của thủ đô, rèn luyện thân thể phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong gần 50 năm qua, Đoàn trường luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Nhà trường, góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục và đào tạo những cán bộ kỹ thuật của thủ đô Hà Nội và cả nước.

 

  1.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khoá XIV, nhiêm kỳ 2014-2017

STT

Tên

Chức vụ

1

Hoàng Mạnh Dương

Bí thư Đoàn trường

2

Nguyễn Quang Huy

Phó Bí thư Đoàn trường

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đoàn trường

3

Phạm Quang Sáng

Phó bí thư Đoàn trường

4

Trịnh Tiến Hòa

Ủy viên Thường vụ Đoàn trường

Bí thư Chi đoàn CBGV

5

Vũ Văn Ngọc

UV Thường vụ Đoàn trường

6

Phạm Thị Lan Anh

Ủy viên BCH Đoàn trường

7

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên BCH Đoàn trường

8

Đỗ Văn Bá

Ủy Viên BCH Đoàn trường

Sinh viên, lớp trưởng lớp 41 Đ ĐT3

9

Mai Văn Nam

Ủy viên BCH Đoàn trường

Bí thư Chi đoàn lớp 41 CNTT

10

Nguyễn Thị Hoa

Ủy viên BCH Đoàn trường

Phó Bí thư Chi đoàn lớp 41 ĐĐT1

11

Trịnh Tứ Tùng

Ủy viên BCH Đoàn trường

Bí thư Chi đoàn lớp 40 KTNL1

12

Doãn Đình Hải

Ủy viên BCH Đoàn trường

Sinh viên, lớp trưởng 40 TĐH

13

Nguyễn Văn Chung

Ủy viên BCH Đoàn trường

Sinh viên, lớp trưởng 40 Đ ĐT2

14

Phùng Văn Quyết

Ủy viên BCH Đoàn trường

Sinh viên, Bí thư Chi đoàn lớp 41 ĐĐT2

15

Võ Sỹ Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đoàn trường

Lớp trưởng lớp 41 ĐĐT2

 

Đơn vị trực thuộc

STT

Đơn vị

1

Chi đoàn Cán bộ, giảng viên giáo viên

2

Các Chi đoàn HSSV

3

Các Câu lạc bộ

 

2 .THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ

NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 

CẤP KHEN

 

1

1995

151/QN/TƯ

13/10/1995

Bằng khen "Đã có thành tích XS năm học 1994 – 1995"

TW Đoàn

2

1999

498 – QN/ QN/TƯ

27/8/1999

Bằng khen "Đã có thành tích XS năm học 1998 – 1999"

TW Đoàn

3

2010

1644/QĐ TNHN

23/11/2010

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long –Hà Nội"

Thành đoàn Hà Nội

4

2011

470 QĐ TNHN

7/9/2011

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2010- 2011

Thành đoàn Hà Nội

5

2011

 

Bằng khen "Mô hình Nhật ký Đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác"

Trung ương Đoàn

6

2011

76 – QĐ/ TWĐTN

28/2/2012

Bằng khen "Đã có thành tích trong năm Thanh niên tình nguyện 2011"

Trung ương Đoàn

7

2011

 

Bằng khen "Đội Tiếp sức mùa thi  - Đã có thành tích trong chiến dịch TNTN hè 2011"

Trung ương Hội Sinh viên

8

2012

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2011- 2012

Thành đoàn Hà Nội

9

2012

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN nhiệm kỳ 2010 - 2012

Trung ương Đoàn

10

2013

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2012 - 2013

Thành đoàn Hà Nội

11

2014

1581/QĐ-TNHN

8/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2013 - 2014

Thành đoàn Hà Nội

12

2014

221 – QĐ/TWĐTN

15/5/2014

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN nhiệm kỳ 2012 - 2014

Trung ương Đoàn

13

2014

 

Bằng khen "Đội Tiếp sức mùa thi  - Đã có thành tích trong chiến dịch TNTN hè 2014"

Trung ương Hội Sinh viên

14

2014

750 QĐ/TWĐTN

25/12/2014

Bằng khen " Đã có thành tích trong phong trào TNTN giai đoạn 2000 – 2014"

TW Đoàn

15

2015

436 QĐ/TWĐTN

7/9/2015

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2014- 2015

Trung ương Đoàn

16

2015

 

Cờ thi đua xuất sắc CTĐ, PTTN khối ĐH, CĐ năm học 2014 - 2015

Thành đoàn Hà Nội

17

2016

3051 – QĐ/TĐTN

29/1/2016

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác đảm bảo ATGT, trật tự đô thị"

Thành đoàn Hà Nội

18

2016

3420/QĐ TĐTN - VP

Cờ thi đua xuất sắc CTĐ, PTTN khối ĐH, CĐ năm học 2015 - 2016

Thành đoàn Hà Nội

19

2016

3420/QĐ TĐTN - VP

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2015 - 2016

Thành đoàn Hà Nội


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: