Tin mới nhất
 

Hội nghị viên chức cấp Trường năm 2019


Tham dự Hội nghị có ông Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ông Chu Khắc Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn Trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn trường.

 

Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, ông Chu Khắc Huy –Hiệu trưởng Nhà trường trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tiếp theo, Hội nghị đã nghe báo cáo công tác thanh tra nhân dân, báo cáo thu chi tài chính.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao các báo cáo trong Hội nghị đồng thời đề nghị bổ sung và cụ thể hóa một số nội dung; mong muốn năm 2019 nhà trường tiếp tục phát huy và giành được nhiều kết quả cao, nhiều chỉ số vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, ý kiến giải trình của Hiệu trưởng và các Trưởng đơn vị chức năng liên quan, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2019. Hội nghị xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Một là: làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phát triển ngành nghề, hướng nghiệp và kiểm định chất lượng. Hai là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức, nhân cách nghề nghiệp cho HSSV. Ba là, làm tốt công tác phục vụ đào tạo. Bốn là, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ và quản lý nhà trường. Năm là, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị thành viên cụm thi đua số 14; thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng. Hội nghị đã thống nhất cao, 100%  các đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị viên chức năm 2019.

 

Hội nghị đã bầu thành công Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 03 thành viên.

 

Phát động thi đua năm học 2018-2019, ông Chu Khắc Huy – Hiệu trưởng Nhà trường kêu gọi các toàn thể viên chức trong toàn trường nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị viên chức cấp Trường năm 2019 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể  viên chức Nhà trường.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

 

Ông Chu Khắc Huy –Hiệu trưởng Nhà trường trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 

Ông Lê Mạnh Tuấn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ báo cáo công khai tài chính của năm 2018

 

Ông Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Bà Nguyễn MinhTuyết - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn quy định bầu cử

 

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019

 

Trưởng các đơn vị đăng ký thi đua năm 2019

 

Bài: Thu Hằng, Ảnh: Việt Cường

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: