Tin mới nhất
 

Vẻ đẹp của một mối hàn  

HCEET tổ chức khám sức khỏe cho tân HSSV k47  

Sau chuỗi các hoạt động của tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, các tân HSSV khóa 47 của HCEET đã được Nhà trường tổ chức khám sức khỏe đầu khóa học. Đây là công việc thường niên của Nhà trường cho các tân HSSV khi mới nhập trường.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26