Tin mới nhất
 

Tổng kết các hoạt động trải nghiệm, thực tập chuyên ngành, hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp - nhà trường cho sinh viên K43, K44 trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội  

Trong hai ngày, 12/4 và 13/4, Công ty TNHH công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam, công ty TNHH Canon Việt Nam, công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VEngy) tổ chức buổi tổng kết và trao chứng nhận cho sinh viên K43, K44 trường Cao đẳng Điện tử...


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50