Tin mới nhất

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, lao động năm 2019 

Sáng ngày 14/11/2019, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trường. Kết quả thăm khám sẽ là cơ sở để toàn...

 

Nâng cao tay nghề lao động Việt  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33