Tin mới nhất

Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ ĐTĐL HN lần thứ XII - Nhiệm Kỳ 2010 – 2012 

Đại hội lần thứ XII là Đại hội đầu tiên Đoàn trường được nâng cấp lên trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta với sự tham dự của 122 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 3000 đoàn viên thanh niên nhà trường.


 

Thành lập trung tâm Thông tin Thư viện trực thuộc trường  

    Với nhu cầu bức thiết về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giảng dạy của nhà trường. Ngày 11/01/2011 Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định nâng cấp Trung tâm Thông tin  -Thư viện trực thuộc Phòng Công tác Chính trị & Quản lý HSSV  lên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc  Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội về thăm và làm việc với Nhà trường  

Phải củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, mở rộng quan hệ với doanh nghiệp; nghiên cứu, chế tạo sản phẩm ứng dụng cho xã hội; tiếp tục đào tạo nghề để tham gia các dự án đầu tư, tham gia có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho nông dân; mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo gắn liền với việc nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên…Đó là những ý kiến mà các Đại biểu Quốc Hội góp ý với Nhà trường tại buổi làm việc.

Hội thảo Xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015, định hướng tới năm 2020  

   Từ 2016 đến 2020 : Đầu tư mở rộng Trường, xây dựng đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu của trường đại học; đưa các hoạt động nhà trường đi vào ổn định; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ... (Dự thảo Chiến lược)

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011  

   Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN là hoạt động thường niên của Trường CĐ ĐT-ĐL Hà Nội. Hội thi năm nay được tổ chức trong 1 ngày và đã thành công tốt đẹp.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26