Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG - ĐỢT 3

(tính đến 16h00' ngày 06/10/2017)

 

1. Ngành Công nghệ thông tin

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

1

Lê Đình Lương Vinh

01/11/1999

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Công nghệ thông tin

2

1

Nguyễn Quang Huy

09/06/1998

Uông Bí - Quảng Ninh

Công nghệ thông tin

3

1

Nguyễn Xuân Thành

02/05/1999

Thành phố - Hải Dương

Công nghệ thông tin

4

1

Nguyễn Xuân Trung

07/04/2001

Thành phố - Hải Dương

Công nghệ thông tin

5

1

Từ Đức Anh

20/11/1999

Cầu Giấy- Hà Nội

Công nghệ thông tin

6

1

Nguyễn Trần Vũ

19/8/1998

Cầu Giấy - Hà Nội

Công nghệ thông tin

7

1

Nguyễn Việt Anh

08/06/1996

Thanh Xuân - Hà Nội

Công nghệ thông tin

         

 

2. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

01

2

Bạch Văn Đạt

13/02/1999

Chương Mỹ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

02

2

Trần Đình Xuyên

01/05/1998

Ứng Hòa - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

03

2

Nguyễn Công Duy

3/11/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

04

2

Nguyễn Tiến Dũng

25/11/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

05

2

Nguyễn Văn Thăng

14/9/1998

Mỹ Đức - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

06

2

Đàm Ngọc Sáng

27/01/1989

Thái Thụy - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

07

2

Ngô Văn Hiệu

05/09/1999

Ý Yên - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

08

2

Vũ Đam Trường

09/10/1999

Ý Yên - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

09

2

Nguyễn Hữu Đạt

23/01/99

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

10

2

Nguyễn Huy Tuấn

24/5/98

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

11

2

Nguyễn Huy Nhất

30/9/97

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

12

2

Nguyễn Văn Hoàng

09/08/98

Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

13

2

Nguyễn Thành Đạt

11/08/1999

Thái Thụy - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

14

2

Đào Duy Quân

13/7/1997

Ân Thi - Hưng Yên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

15

2

Nguyễn Thế Nam

25/01/1998

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

16

2

Đàm Việt Anh

29/09/1998

Lục Ngạn - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

17

2

Kiều Công Đạt

12/11/1999

Vũ Thư - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

18

2

Lò Văn Quang

21/03/1998

Thuận Châu - Sơn La

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

19

2

Lô Thanh Thiên

05/10/1999

Bình Liêu - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20

2

Bùi Phú Đắc

04/09/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

21

2

Quàng Văn Hải

10/07/1997

Mường Ảng - Điện Biên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

22

2

Bùi Minh Thông

20/01/1999

Đông Chiều - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

23

2

Hoàng Mạnh Hùng

16/04/1999

Tiền Hải - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

24

2

Bùi Phú Đắc

04/09/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

25

2

Nguyễn Văn Xuân

30/03/1999

Tiền Hải - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

26

2

Vũ Đức Mạnh

23/08/1990

Đống Đa-  Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

27

2

Trần Thanh Thịnh

10/12/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

28

2

Đào Văn Hạ

25/01/1998

Tiên Du - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

29

2

Vũ Đình Dương

26/6/1997

Cẩm Thủy - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

30

2

Phạm Văn Mạnh

24/12/1999

Xuân Trường - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

31

2

Nguyễn Trọng Huy

13/08/1999

Hoài Đức - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

32

2

Nguyễn Trọng Khang

11/02/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

33

2

Nguyễn Thừa Hùng

30/11/1999

Sầm Sơn - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

34

2

Lường Văn Dương

05/12/1999

Mộc Châu- Sơn La

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35

2

Nguyễn Quý Hùng

22/8/1997

Hưng Hà-Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

36

2

Trần Văn Phú

1/9/1999

Đông Triều - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

37

2

Nguyễn Quang Vinh

17/9/1999

Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

38

2

Mai Xuân Quang

03/04/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

39

2

Phạm Văn Chiến

29/4/1999

Uông Bí - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

40

2

Phạm Tuấn Anh

20/6/1998

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

41

2

Nguyễn Văn Thanh

06/04/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

42

2

Phạm Lê Duy

06/08/1998

Thái Thụy - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

43

2

Ngô Quang Huy

09/09/1998

Thái Thụy - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

44

2

Nguyễn Quang Huy

04/08/1999

Tam Điệp - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

45

2

Vũ Văn Định

12/2/1999

Nam Trực - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

46

2

Nguyễn Đỗ Hòa Phúc

03/09/1998

Thanh Sơn - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

47

2

Phạm Viết Tiến Quang

18/10/1998

Tiên Lãng - Hải Phòng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

         

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

01

3

Cao Trọng Tú

08/09/1998

Thọ Xuân - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

02

3

Giáp Hồng Quân

15/10/1995

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

03

3

Nguyễn Thiện Hoàn

07/12/1998

Thạch Thất - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

04

3

Đoàn Trung Nam

21/12/1998

Xuân Trường - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

05

3

Đặng Xuân Tâm

28/10/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

06

3

Đặng Thế Trọng

08/01/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

07

3

Nguyễn Hữu Thọ

20/01/1997

Yên Khánh - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

08

3

Ngô Thành Đạt

28/12/1999

Lạng Giang - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

09

3

Đào Văn Uy

28/08/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

3

Đào Văn Uy

28/08/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

11

3

Trần Huy Nghĩa

21/03/1999

Lý Nhân - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

12

3

Bùi Đăng Tú

15/11/1998

Ý Yên - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13

3

Lê Sỹ Ngọc

16/11/1998

Quảng Yên - Quảng Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

3

Vương Văn Chuẩn

22/4/98

Phúc Thọ - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15

3

Trịnh An Khánh

30/09/1998

Hà Đông - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16

3

Đặng Văn Quang

17/12/1997

Văn Giang - Hưng Yên

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

17

3

Ngô Hoàng Quân

30/01/1991

Ba Đình - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18

3

Đinh Văn Đạt

05/7/1999

Nho Quan - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

19

3

Hoàng Ngọc Quang

22/11/1999

Duy Tiên - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

20

3

Phan Đình Khánh

14/02/1999

Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

21

3

Nguyễn Như Bằng

13/12/1999

Yên Phong - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

22

3

Nguyễn Văn Huy

23/7/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

         

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

5

Đặng Thái Sơn

13/9/1999

Đông Anh - Hà Nội

Điện công nghiệp

2

5

Lý Văn Hải

20/04/1995

Lục Ngạn - Bắc Giang

Điện công nghiệp

3

5

Phạm Trung Vương

21/01/1999

Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điện công nghiệp

           

5. Ngành Điện công nghiệp

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

7

Đỗ Thanh Phúc

01/09/1999

Thạch Thất - Hà Nội

Điện công nghiệp

2

7

Nguyễn Nhật Tân

3/12/1999

Xuân Trường - Nam Định

Điện công nghiệp

3

7

Mai Văn Phong

29/06/1997

Ứng Hòa - Hà Nội

Điện công nghiệp

4

7

Nguyễn Bá Hồng Quân

14/9/98

Việt Yên- Bắc giang

Điện công nghiệp

5

7

Vũ Mạnh Dư

25/10/1998

Cầu Giấy- Hà Nội

Điện công nghiệp

6

7

Nguyễn Văn Hòa

23/1/1999

Mê Linh- Hà Nội

Điện công nghiệp

           
       

Tổng cộng: 85

 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu