Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

1.   Lớp 43CNTT - Ngành Công nghệ thông tin

 

2.   Lớp 43ĐĐT1 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

 

3.   Lớp 43ĐĐT2 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

 

4.   Lớp 43TĐH - Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

5.   Lớp 43CĐT - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

6.   Lớp 43KTNL1  - Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

7.   Lớp 43KTNL2  - Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

8.   Lớp 43ĐTTT - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

9.   Lớp 43TT&MMT - Ngành truyền thông và mạng máy tính

 

10. Lớp 43ML - Ngành Máy lạnh và điều hòa không khí

 

11. Lớp 43ĐCN - Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

 

12. Lớp 43KTML - Nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu