Danh sách bài viết theo chuyên mục
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH
-------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CHÍNH QUY
HỆ ĐẠI HỌC – NĂM 2009
(Liên thông từ TCCN - Đại học, Cao đẳng - Đại học)
 
          Căn cứ Công văn số 460/ĐHCN-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2009 về việc liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông như sau:
 
I. LIÊN THÔNG TỪ TCCN – ĐẠI HỌC
1. Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp TCCN cùng ngành đào tạo hoặc tương đương
2. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
3. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
4. Hình thức tuyển sinh (thi tuyển):
·     Môn cơ bản:               Toán, Vật lý
·     Môn cơ sở ngành:       Kỹ thuật mạch điện tử
 
II. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
1. Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp CAO ĐẲNG cùng ngành đào tạo hoặc tương đương
2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm
3. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
4. Hình thức tuyển sinh (thi tuyển):
·     Môn cơ sở ngành:                Kỹ thuật mạch điện tử
·     Môn kiến thức ngành: Vi xử lý cấu trúc máy tính        
 
III. NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh: Từ 15/3/2009 đến 20/9/2009 - Nộp hồ sơ ĐKDT tại trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội.
Hồ sơ ĐKDT gồm:
-         Hồ sơ ĐKDT (theo quy định)
-         Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm TCCN (TCCN-Đại học) hoặc Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm Cao đẳng (Cao đẳng-Đại học).
-         Đơn đăng ký dự thi liên thông
-         02 ảnh (4x6)
-         03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận
-         Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
-         Lệ phí ĐKDT và lệ phí thi (theo quy định)
2. Thời gian ôn tập: Từ 12/9/2009 đến 27/9/2009
3. Thời gian thi tuyển: Tháng 10/2009
4. Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội
5. Chương trình, kế hoạch học tập, cấp bằng Đại học chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu