Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày  24 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về Phương án tuyển sinh năm 2015

 

 

Căn cứ Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2015 của Trường như sau:

I. CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

1. HỆ CAO ĐẲNG:            

* Mã trường: CLH

* Tiêu chí XÉT TUYỂN: Xét tuyển thí sinh tham gia thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kỳ thi quốc gia, có kết quả thi (xét theo nhóm môn xét tuyển) không thấp hơn mức điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

* Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

* Các ngành đào tạo:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Nhóm môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

C480201

* Nhóm môn xét tuyển chung cho tất cả các ngành, gồm:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

* Xét tuyển nguyện vọng 1 và các nguyện vọng bổ sung theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Tin học ứng dụng

C480202

3

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

4

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Chuyên ngành:

- Máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ thống lạnh bảo quản

C510206

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

6

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

7

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

 

2. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ:           

* Mã trường: 0108

* Tiêu chí XÉT TUYỂN: Xét tuyển theo điểm tổng kết môn Toán và Vật lý lớp 12.

* Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

* Các nghề đào tạo:

TT

Tên ngành

Mã nghề

1

Điện công nghiệp

50520405

2

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

50520903

 

3. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:         

* Mã trường: 0108

* Tiêu chí XÉT TUYỂN: Xét tuyển theo điểm tổng kết môn Toán và Vật lý lớp 12.

* Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

* Các ngành đào tạo:

TT

Tên ngành

Mã tuyển sinh

1

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

(Máy lạnh và điều hòa không khí)

01

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

02

3

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

03

4

Tin học ứng dụng

04

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

05

6

Điện công nghiệp và dân dụng

06

7

Kế toán doanh nghiệp

07

 

4. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ:         

* Mã trường: 0108

* Tiêu chí XÉT TUYỂN: Xét tuyển theo điểm tổng kết môn Toán và Vật lý lớp 12.

* Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

* Các nghề đào tạo:

TT

Tên ngành

Mã tuyển sinh

1

Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

40480101

2

Điện công nghiệp

40520405

3

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

40520903

 

II. THÔNG TIN CHUNG:

* Thời gian nhận hồ sơ:

- Hệ cao đẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hệ cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề: Từ 13/4/2015

* Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh  - phòng 101 nhà B, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội (ngõ 86, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy – Hà Nội)

* Điện thoại: 04.38349644                        Hotline: 0968983516        

* Website: www.dtdl.edu.vn

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (đã ký)

Chu Khắc Huy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu