Thời khóa biểu các khóa
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hệ cao đẳng khóa 42, 43 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML, 43KTML tuần từ 21/08/2017 đến 02/09/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 (điều chỉnh) 
Thời khóa biểu lớp 42ĐTTT, 42CNTT từ 07/08/2017 đến 23/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 07/08/2017 đến 02/09/2017 
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV hệ CĐ K41 chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp do còn học phần dưới 5 
Thời khóa biểu khóa 44 từ ngày 31/07 đến 19/08/2017 
Thời khóa biểu khóa 44 từ 24/7/2017 đến 19/8/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Thời khóa biểu học kỳ phụ hệ cao đẳng khóa 42, 43 tuần từ 26/06/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ cao đẳng chính quy khóa 42 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 42 - học kỳ V (năm học 2017-2018) từ ngày 07/08/2017 đến 18/11/2017 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - học kỳ III (năm học 2017-2018) từ ngày 04/09/2017 đến 16/12/2017 
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu tại trường 
Thông báo thay đổi giáo viên và thời khóa biểu các lớp 
Kế hoạch thực tập chuyên ngành khóa 41 hệ cao đẳng Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 
Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp 
Thông báo triển khai kế hoạch tổ chức học lại cho sinh viên K40