KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 


Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: phòng 401 khu nhà B 

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 115 

- Email: cntt@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Khoa 

- Trưởng Khoa: Thạc sỹ Phạm Trường Sinh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01 Phạm Trường Sinh 1978 Trưởng Khoa CNTT Thạc sỹ
02 Phùng Thị Nguyên Hạnh 1976 Trưởng tổ bộ môn Công nghệ phần mềm Thạc sỹ

03

Đinh Thúy Duyên

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Lê Thị Vân Hồng

1979

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Nguyễn Thị Thanh Hương

1980

Giảng viên Thạc sỹ

06

Bùi Vĩnh Chính

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Lê Hồng Thanh

1978

Giảng Viên

Thạc sỹ

08

Nguyễn Quang Tiến

1979

Giảng Viên

Kỹ sư

09 Nguyễn Đức Hiếu 2001 Kỹ thuật viên Kỹ sư thực hành

 

 

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao.

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Công nghệ thông tin

- Quản trị mạng máy tính

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế trang Web

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Các bộ môn trực thuộc

       1. Tổ bộ môn Công nghệ phần mềm:

          - ThS. Phùng Thị Nguyên Hạnh (Trưởng tổ bộ môn)

          - ThS. Đinh Thúy Duyên

          - ThS. Lê Thị Vân Hồng

          - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

          - ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

          

          2. Tổ bộ môn Khoa học máy tính:

          - ThS. Phạm Trường Sinh         

          - ThS. Bùi Vĩnh Chính        

          - ThS. Lê Hồng Thanh 

          - KS. Nguyễn Quang Tiến 

 

Cơ sở vật chất

Đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các ngành đào tạo thuộc khoa và các khoa liên quan

Bao gồm:  

 

04 phòng thực hành máy tính, trong đó:

- 01 phòng thực hành Internet

- 01 phòng thực hành Multimedia

- 01 phòng thực hành Mạng và Bảo trì máy tính

- 01 phòng thực hành Thiết kế đồ họa và Media

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Cờ thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015

UBND Thành phố Hà Nội

03 2016 Quyết định số 1307/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/3/2016 Giấy khen GV đạt giải trong Hội thi GVDG cấp TP cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương; Phạm Thị Thanh Tân. Sở Giáo dục
04 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho bà Đinh Thúy Duyên UBND Thành phố Hà Nội
05 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương UBND Thành phố Hà Nội

 

 

CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng 

 

* Kỹ năng chính được đào tạo

- Tham gia vận hành và bảo trì được các hệ thống máy tính trong các doanh nghiệp

- Thiết kế, lắp ráp, cài đặt, vận hành, bảo mật hệ thống mạng nội bộ (LAN) trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp

- Thiết kế được trang web; khai thác, quản lý mạng và dịch vụ internet

- Quản trị; sử dụng các phần mềm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và đồ họa

- Có khả năng lập trình và tham gia phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường 

 

*  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc trong các công ty phát triển công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin như FPT, Vietsoft ware , CMC, Misa,...;  các công ty thiết kế website; gia công phần mềm

- Tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

- Vận hành, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin

- Kỹ thuật viên, chuyên viên  trong các bộ phận vận hành, quản trị và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học

            - Tự mở cửa hàng cài đặt, sửa chữa máy tính

 

Nghề: Quản trị mạng máy tính – Trình độ: Cao đẳng

 

* Kỹ năng chính được đào tạo

- Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng

- Quản trị thành thạo các website đã có

- Lắp ráp, cài đặt, bảo trì thành thạo các hệ thống máy tính

- Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router

- Xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Thiết kế, vận hành, bảo trì và nâng cấp thành thạo các hệ thống mạng nội bộ

- Cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ trên nền tảng Windows Server

- Triển khai được hệ thống Firewall và các dịch vụ bảo mật hệ thống

- Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường

 

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

            - Làm việc trong các công ty phát triển công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông

- Quản trị mạng tại các doanh nghiệp

- Thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng cho các hộ gia đình, cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý trong các công ty phát triển mạng máy tính

- Các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin

- Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin

- Các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin

- Các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin

 
 

Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Trung cấp

 

* Kỹ năng chính được đào tạo

- Tham gia vận hành và bảo trì được các hệ thống máy tính trong các doanh nghiệp

- Thiết kế, lắp ráp, cài đặt, vận hành, bảo mật hệ thống mạng nội bộ (LAN) trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp

- Thiết kế được trang web; khai thác, quản lý mạng và dịch vụ internet

- Quản trị; sử dụng các phần mềm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và đồ họa

- Có khả năng lập trình và tham gia phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường

 

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc trong các công ty phát triển công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin như FPT, Vietsoft ware , CMC, Misa,...;  các công ty thiết kế website; gia công phần mềm

- Tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

- Vận hành, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin

- Kỹ thuật viên, chuyên viên  trong các bộ phận vận hành, quản trị và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học

- Tự mở cửa hàng cài đặt, sửa chữa máy tính

 

Nghề: Thiết kế đồ họa – Trình độ: Trung cấp

 

* Kỹ năng chính được đào tạo:

- Cài đặt và sử dụng thành thạo các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Autocad, Flash, Adobe Premiere

- Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh, ảnh phục chế, ảnh sử dụng kỹ xảo...; các sản phẩm về quảng cáo như: Poster, Brochure, Catalog, Tạp chí

- Thiết kế, xây dựng được các Game nhỏ, đoạn phim hoạt hình đơn giản

- Có khả năng phục chế ảnh với độ phức tạp vừa phải

- Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: như media, flash

- Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường

- Biết chọn phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm đồ họa ứng dụng trong thực tế

 

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc trong các cơ quan, công ty chuyên thiết kế quảng cáo, thiết kế thời trang, in ấn sản phẩm, các nhà xuất bản sách báo, tạp chí, các báo điện tử

- Làm việc trong các Studio ảnh nghệ thuật

- Làm việc ở bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế Web, thiết kế logo, Website tại các công ty, đơn vị

- Làm việc trong các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện

- Vận hành và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp

 

Nghề: Thiết kế trang web – Trình độ: Trung cấp

 

* Kỹ năng chính được đào tạo:

- Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web

- Thiết kế, xây dựng và phát triển các website

- Sử dụng công cụ thiết kế đa truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..)

- Vận hành thuần thục các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email

- Vận hành được công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu

- Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web

- Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống  web

- Có khả năng xử lý các tình huống cơ bản trong quá trình vận hành hệ thống Web

- Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường.

 

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc trong công ty chuyên thiết kế, gia công, quản trị website

+ Làm việc trong bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế logo tại các công ty, đơn vị

+ Chuyên viên, kỹ thuật viên phát triển phần mềm ứng dụng

+ Làm việc tại các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện, truyền thông

+ Làm việc trong các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp