PHÒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng 211 khu nhà K

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 105

- Email: qt@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo phòng

 

Phó phụ trách phòng: Kỹ sư Lại Đức Thanh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Lại Đức Thanh 

1973

Phó phụ trách phòng

Kỹ sư

02

Kim Xuân Cảnh

1963

Nhân viên

Cử nhân

03

Thành Ngọc Dũng

1979

Nhân viên kỹ thuật

Sơ cấp điện

04

Trịnh Thị Tuyết Hồng

1973

Nhân viên phục vụ 

Cử nhân

05

Bùi Thị Kim Huệ 

1968

Nhân viên

Thạc sỹ

06 Nguyễn Văn Ngọc 2001 Nhân viên kỹ thuật Kỹ sư thực hành

 

Chức năng

Tổng hợp, tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý trong các lĩnh vực quản trị cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị; vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; xây dựng kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất, theo dõi sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản phục vụ cho làm việc, giảng dạy, học tập và NCKH. 

 

Nhiệm vụ

- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước ... thuộc phạm vi diện tích Nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của Trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc Trường quản lý;

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: Nhà làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, xưởng, hội trường, phòng họp… và sắp xếp phòng học, phòng làm việc cho các khoa, các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của Nhà trường;

- Lập kế hoạch bảo dưỡng và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị máy móc kỹ thuật do đơn vị quản lý; quản lý các phương tiện thông tin liên lạc chung của Nhà trường;

- Lập kế hoạch sửa chữa và mua sắm đồ gỗ, trang bị nội thất, đảm bảo tiện nghi phục vụ cho công tác và học tập của viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường; mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động chung của Nhà trường;

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiệm thu các công trình xây mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả;

- Là đầu mối quản lý toàn bộ hệ thống tài sản, trang thiết bị đang sử dụng trong toàn trường về mặt hiện vật. Xây dựng các quy định và tổ chức kiểm tra, kiểm kê việc sử dụng tài sản, trang thiết bị. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn đánh giá chất lượng tài sản của Nhà trường làm cơ sở sửa chữa và mua mới;

- Tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo đúng quy định;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong toàn trường và tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả;

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường. Quản lý hệ thống điện, nước, thiết bị vệ sinh môi trường. Chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn;

- Tổ chức hậu cần, cơ sở vật chất đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước; thực hiện công việc khánh tiết các buổi lễ, hội nghị và sinh hoạt khác theo kế hoạch của Ban giám hiệu;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành,

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định.ễ, hội nghị và sinh hoạt khác của Nhà trường;

-  Các nhiệm vụ khác do Hiệu trường quyết định.

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2015

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2014-2015

UBND Thành phố Hà Nội

02 2015 Số 1544/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 Bằng khen dành cho Ông Nguyễn Trọng Thanh - Trưởng phòng Quản trị Thủ tướng Chính phủ