KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

 

 

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng B 402  nhà B

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 113 

- Email: cnnl@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa: Thạc sỹ Đặng Quang Hùng

Phó Trưởng khoa: Thạc sỹ Nguyễn Đức Tú

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quang Hùng

1977

Trưởng khoa

Thạc sỹ

02 Nguyễn Đức Tú 1985 Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Nhiệt lạnh Thạc sỹ
03 Hà Sỹ Hùng 1979 Trưởng bộ môn Cơ khí Kỹ sư

04

Hồ Diên Đức

1997

Giảng viên

Kỹ sư

05

Bùi Thị Hằng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

06

Nguyễn Thị Hoa

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Phạm Xuân Hòa

1963

Giảng viên

Kỹ sư

08

Nguyễn Thế Hưng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

09

Nguyễn Đỗ Tòng

1981

Giảng viên

Kỹ sư

10

Nguyễn Hữu Việt

1986 Giảng viên Kỹ sư

 

 

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Hệ Cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ Trung cấp: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ Cao đẳng liên thông từ Trung cấp: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ Đại học liên thông từ Cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

- Hệ sơ cấp: Điện lạnh, Hàn, Công nghệ ô tô

- Các chuyên đề chuyên sâu về Cơ khí

- Các chuyên đề chuyên sâu về Điện lạnh

- Đào tạo theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực: Máy lạnh, Điều hòa không khí, thông gió, hàn, cắt gọt kim loại,…

 

Các bộ môn trực thuộc

 

           1. Tổ bộ môn Cơ khí:

            -  KS. Hà Sỹ Hùng (Trưởng tổ bộ môn)            

            -  KS. Phạm Xuân Hòa

            -  KS. Nguyễn Đỗ Tòng

            -  KS. Nguyễn Hữu Việt

 

             2. Tổ bộ môn Nhiệt lạnh:

            -  KS. Nguyễn Đức Tú (Trưởng tổ bộ môn)           

            -  ThS. Đặng Quang Hùng 

            -  KS. Hồ Diên Đức

            -  ThS. Nguyễn Thị Hoa

            -  KS. Bùi Thị Hằng

            -  ThS. Nguyễn Bá Hùng

            -  KS. Nguyễn Thế Hưng

            

            

Cơ sở vật chất

Bao gồm:

 

+ Các phòng Thực hành lĩnh vực Cơ khí, gồm:

 

01 Phòng TH cơ khí cơ bản

01 Phòng TH cơ khí nâng cao

01 Phòng TH Hàn công nghệ cao

01 Phòng TH Tiện công nghệ cao

01 Phòng TH Công nghệ ô tô

 

+ Các phòng Thực hành lĩnh vực Nhiệt, gồm:

 

01 Phòng TH Máy lạnh dân dụng

01 Phòng TH Máy lạnh công nghiệp

01 Phòng TH Nhiệt lạnh công nghệ mới

01 Phòng TH Điều hòa không khí dân dụng

          01 Phòng TH Điều hòa không khí trung tâm

          

 

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2011

Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /    /2011

Bằng khen "Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm học 2010 - 2011"

UBND Thành phố Hà Nội

02 2017 Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2017 Giấy khen cho GV đạt giải Ba trong Hội thi NG-GDNN giỏi cho bà Nguyễn Thị Hoa Sở LĐTBXH

03

2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018 Tặng danh hiệu TT lao động xuất sắc năm học 2017-2018 UBND Thành phố Hà Nội
04 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc UBND Thành phố Hà Nội
05 2019 Quyết định số 528/QĐ-SLĐTBXH, ngày 31/5/2019 Giấy khen cho các cá nhân đạt Giải KK: Đình Tân, Sỹ Hùng, Xuân Hòa, Tòng, Quang Hùng, Hoa, Bá Hùng, Tú, Văn, Hằng, Hưng trong Hội thi TB đào tạo tự làm TP năm 2019  Sở LĐTBXH
06 2021 QĐ 1281/QĐ-BLĐTBXH, ngày 17/11/2021 Bằng khen của Bộ LĐTBXH cho bà Bùi Thị Hằng, đạt giải Ba Hội giảng NG GDNN Toàn quốc Bộ LĐTBXH

 

 

CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng và Trung cấp

* Kỹ năng chính được đào tạo

Kỹ năng chuyên môn về lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điều hòa, tủ lạnh, kho lạnh trong lĩnh vực dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, điều hòa ô tô, điều hòa thông gió,...Bên cạnh đó là các Kiến thức, kỹ năng  về Ngoại ngữ để thích ứng khả năng của một công dân toàn cầu, về kỹ năng mềm, về kỹ năng quản trị và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong quá trình đào tạo HSSV sẽ được đi thực tập (có lương hỗ trợ 5 triệu đồng/ tháng) tại doanh nghiệp 2 lần (mỗi lần từ 2 đến 3 tháng). Đây là cơ hội giúp HSSV thể hiện và phát huy giá trị bản thân, thích ứng yêu cầu doanh nghiệp ngay khi ra trường.

* Cơ hội việc làm

HSSV sau khi ra trường sẽ được Nhà trường và khoa giới thiệu việc làm đến các doanh nghiệp các em đã đi thực tập trong quá trình thực tập hoặc các công ty có ký kết hợp tác tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường với mức lương từ 7 triệu đồng/ tháng trở lên (trên 20 doanh nghiệp đã ký kết với Nhà trường). Người học có thể làm việc ở các vị trí như Quản lý tổ, nhóm làm việc; phối hợp làm việc nhóm hoặc trực tiếp làm việc độc lập về lĩnh vực cơ điện lạnh tại các nhà máy chế biến thủy sản; chế biến nông-lâm nghiệp; các nhà máy công nghiệp; nhà máy bia-rượu-nước giải khát có ga; nhà máy sữa; các siêu thị; các bệnh viện; trường học; nhà ga tàu, hàng không; các khách sạn, nhà nghỉ, Tòa nhà, Gara, showroom ô tô và được học liên thông lên các trình độ cao hơn. Ngoài ra Khi người học có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp thì có thể mở doanh nghiệp để tạo việc làm cho nhiều người học khác.

 

Nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trình độ: Cao đẳng

* Giới thiệu về ngành nghề

Công nghệ kỹ thuật cơ khí là ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Kỹ thuật cơ khí ứng dụng các nguyên lý vật lý để chế tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy móc và thiết bị sản xuất, vũ khí,….

Cơ khí được coi là trái tim của quá trình công nghiệp hóa và đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. Nhu cầu nhân lực nghề này sẽ còn tiếp tục tăng nhanh tạo nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người học. Bằng cấp và kinh nghiệm về kỹ thuật cơ khí giống như việc có hộ chiếu để làm việc trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

* Kỹ năng chính được đào tạo

Sinh viên biết đọc và vẽ các bản vẽ kỹ thuật; thành thạo công nghệ CAD/CAM/CNC/CAE, Gia công trên các máy vạn năng, gia công trên các máy CNC, Hàn TIG, Hàn MAG; Ứng dụng được giao diện người máy để thiết kế, chế tạo các hệ thống cơ khí, dây chuyền sản xuất, robot...; có các kiến thức kỹ năng về tin học và ngoại ngữ để thích ứng như một công dân toàn cầu. Ngoài ra sinh viên còn được chú trọng phát triển các kỹ năng như: tư duy logic, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, quản lý thời gian và được tham gia rèn luyện kỹ năng thực hành với các thiết bị cơ khí tiên tiến tại các phòng thực hành, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về lĩnh vực Cơ khí; sinh hoạt tại các CLB và thường xuyên tham dự các cuộc thi chế tạo máy, robot trong và ngoài trường.

* Vị trí việc làm và khả năng phát triển

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư thực hành Công nghệ cơ khí có thể đảm nhận việc thiết kế, lên bản vẽ, lắp đặt hoặc gia công máy móc, thiết bị tại các nhà máy, công trình, công ty cơ khí; chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, sửa chữa máy móc và thiết bị cơ khí; lập trình gia công máy CNC; hay cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về cơ khí phục vụ an ninh, quốc phòng, ô tô, tàu thủy, hàng không... Sinh viên tốt nghiệp có thể ứng tuyển các vị trí kỹ thuật viên tại các doanh nghiệp tại nước ngoài.

Ngoài ra, khi có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp, người học có thể mở doanh nghiệp để tạo việc làm cho nhiều người khác. Sau khi tốt nghiệp, 100% sinh viên được nhà trường giới thiệu việc làm tại các công ty, nhà máy, tập đoàn… ở các khu công nghiệp với mức lương khởi điểm từ 7 ÷ 10 triệu/tháng.