KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

 

Liên hệ

- Địa chỉ: phòng B 402  nhà B

- Số điện thoại: 0243.7673896  - Số lẻ  113 

 

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa : Thạc sỹ Đặng Quang Hùng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quang Hùng

1977

Trưởng khoa, Phụ trách Tổ bộ môn Nhiệt lạnh

Thạc sỹ

02

Nguyễn Đình Tân 

1981

Phó trưởng khoa, Phụ trách Tổ bộ môn Cơ khí

Tiến sỹ

03

Nguyễn Thị Hoa

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Bùi Thị Hằng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

05

Nguyễn Bá Hùng

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Hà Sỹ Hùng

1979

Giảng viên

Kỹ sư

07

Nguyễn Thế Hưng

1990

Giảng viên

Kỹ sư

08

Phạm Xuân Hòa

1963

Giảng viên

Kỹ sư

09

Nguyễn Đỗ Tòng

1981

Giảng viên

Kỹ sư

10

Nguyễn Đức Tú

1985

Giảng viên

Kỹ sư

11

Phạm Thế Văn

1991

Giảng viên

Thạc sỹ

12

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

1979

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Hệ cao đẳng và trung cấp ngành/ nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ sơ cấp:  Điện lạnh, hàn

- Các chuyên đề chuyên sâu về Cơ khí

- Các chuyên đề chuyên sâu về Điện lạnh

- Đào tạo theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực: Máy lạnh, Điều hòa không khí, thông gió, hàn, cắt gọt kim loại,…

 

Các bộ môn trực thuộc

 

           1. Tổ bộ môn Cơ khí:

            -  TS. Nguyễn Đình Tân (Trưởng tổ bộ môn)

            -  KS. Phạm Xuân Hòa

            -  KS. Hà Sỹ Hùng

            -  KS. Nguyễn Đỗ Tòng

 

             2. Tổ bộ môn Nhiệt lạnh:

            -  ThS. Đặng Quang Hùng (Trưởng tổ bộ môn)

            -  ThS. Nguyễn Thị Hoa

            -  KS. Bùi Thị Hằng

            -  ThS. Nguyễn Bá Hùng

            -  KS. Nguyễn Thế Hưng

            -  KS. Nguyễn Đức Tú

            -  ThS. Phạm Thế Văn

 

Cơ sở vật chất

Bao gồm:

 

+ Các phòng TH Cơ khí gồm:

01 Phòng TH Gia công cơ khí

01 Phòng TH Hàn

+ Các phòng TH Nhiệt:

01 Phòng TH Lạnh cơ bản

01 Phòng TH Máy lạnh dân dụng

01 Phòng TH Máy lạnh công nghiệp

01 Phòng TH Điều hòa không khí dân dụng

          01 Phòng TH Điều hòa trung tâm và điều hòa ô tô.

 

Thành tích

 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2011

Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /    /2011

Bằng khen "Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm học 2010 - 2011"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018 Tặng danh hiệu TT lao động xuất sắc năm học 2017-2018 UBND Thành phố Hà Nội

 
       


- UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen "Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm học 2010 - 2011".

 

 

CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

 

* Kỹ năng chính được đào tạo

 

Kỹ năng chuyên môn về lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điều hòa, tủ lạnh, kho lạnh trong lĩnh vực dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, điều hòa ô tô, điều hòa thông gió,...Bên cạnh đó là các Kiến thức, kỹ năng  về Ngoại ngữ để thích ứng khả năng của một công dân toàn cầu, về kỹ năng mềm, về kỹ năng quản trị và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong quá trình đào tạo HSSV sẽ được đi thực tập (có lương hỗ trợ 5 triệu đồng/ tháng) tại doanh nghiệp 2 lần (mỗi lần từ 2 đến 3 tháng). Đây là cơ hội giúp HSSV thể hiện và phát huy giá trị bản thân, thích ứng yêu cầu doanh nghiệp ngay khi ra trường.

 

* Cơ hội việc làm

 

HSSV sau khi ra trường sẽ được Nhà trường và khoa giới thiệu việc làm đến các doanh nghiệp các em đã đi thực tập trong quá trình thực tập hoặc các công ty có ký kết hợp tác tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường với mức lương từ 7 triệu đồng/ tháng trở lên (trên 20 doanh nghiệp đã ký kết với Nhà trường). Người học có thể làm việc ở các vị trí như Quản lý tổ, nhóm làm việc; phối hợp làm việc nhóm hoặc trực tiếp làm việc độc lập về lĩnh vực cơ điện lạnh tại các nhà máy chế biến thủy sản; chế biến nông-lâm nghiệp; các nhà máy công nghiệp; nhà máy bia-rượu-nước giải khát có ga; nhà máy sữa; các siêu thị; các bệnh viện; trường học; nhà ga tàu, hàng không; các khách sạn, nhà nghỉ, Tòa nhà, Gara, showroom ô tô và được học liên thông lên các trình độ cao hơn. Ngoài ra Khi người học có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp thì có thể mở doanh nghiệp để tạo việc làm cho nhiều người học khác.