Tin mới nhất
 

Tập huấn công tác Đoàn. Phổ biến về luật bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp và cuộc vận động "5 tiết kiệm".

   Ngày 23 tháng 04 năm 2011 Ban thường vụ Đoàn trường đã tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn, phổ biến luật bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp và phát động cuộc vận động “5 tiết kiệm” cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Lớp trong nhà trường.


 


  Buổi tập huấn có sự tham gia đầy đủ của 70 cán bộ Đoàn các cấp từ cán bộ cấp chi Đoàn, cán bộ Đoàn trường. Đ/c Hoàng Mạnh Dương- Phó Bí thư Đoàn trường đã phân tích và chỉ ra những hạn chế về các kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đoàn đồng thời tập huấn các kỹ năng cần thiết của người cán bộ Đoàn trong các công tác về tổ chức, công tác Đoàn viên, công tác kiểm tra, giám sát… Các đồng chí cán bộ Đoàn đã được chia sẻ cởi mở về kinh nghiệm tổ chức hoạt động Đoàn và công tác tập hợp thanh niên trong tình hình mới. Từ những ý kiến đóng góp và giải pháp trao đổi đó, có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại Chi đoàn. Qua đó, Ban thường vụ Đoàn trường hy vọng rằng, công tác Đoàn của các Chi đoàn trong trường sẽ được nâng cao và hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.
  Trong buổi tập huấn thầy giáo Nguyễn Văn Tám - giáo viên bộ môn Pháp luật đã trao đổi những nội dung cơ bản về luật bầu cử ĐBQH, HĐND cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Ngày 22/05/2011, tất cả các cử tri trong cả nước đi bầu cử bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.
  Thực hiện kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội về việc thực hiện cuộc vận động “ 5 tiết kiệm” trong đoàn viên, thanh niên. BTV Đoàn trường đã triển khai các nội dung, cán bộ Đoàn các chi Đoàn đã ký cam kết thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Qua đó giúp nâng cao nhận thức và hành động, sử dụng hiệu quả thời gian và các nguồn lực khác để lập thân lập nghiệp.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 


Các cán bộ Đoàn tham gia buổi tập huấn

 


Đồng chí Hoàng Mạnh Dương - phó bí thư Đoàn trường tập huấn các kỹ năng công tác Đoàn

 

 

Giao lưu văn nghệ

 


Thầy giáo Nguyễn Văn Tám phổ biến luật bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: