ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM 2017

 

Thí sinh có thể Click vào 1 trong 2 hệ sau để đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến

 

 

HỆ CAO ĐẲNG 

 

 

HỆ TRUNG CẤP 

 

 

Lưu ý: Thí sinh có thể gửi ảnh chụp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua địa chỉ Email: tuyensinh@dtdl.edu.vn hoặc qua zalo của số điện thoại: 0945.829.629; 097.5363.566; 098.5628.118.