ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM 2017

 

Thí sinh có thể Click vào 1 trong 2 hệ sau để đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến

 

 

HỆ CAO ĐẲNG 

 

 

HỆ TRUNG CẤP 

 

 

Lưu ý: Thí sinh có thể gửi ảnh chụp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua địa chỉ Email: tuyensinh@dtdl.edu.vn hoặc qua zalo của số điện thoại: 0945.829.629; 097.5363.566; 098.5628.118.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 

Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã xác nhận Mã xác nhận Lấy mã khác
Mã xác nhận không đúng.