CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

Tổng diện tích đất được giao: 8 569 m2

Tổng diện tích sử dụng: 15 924 m2

 

Trong đó:   

STT

Tên

Số lượng

Diện tích (m2)

1

 Phòng học lý thuyết

12 phòng 

   1048,32

2

 Xưởng thực tập, thực hành, phòng thí nghiệm

25 phòng

   2853,55

3

 Thư viện

02 phòng

   130

4

 Ký túc xá 

60 phòng

   4200

5

 Phòng làm việc

20 phòng

   739,7

6

 Sân thể thao

 

   812,5

7

 Khác (Phòng tuyển sinh, phòng đào tạo ngắn hạn, căng tin, sân vườn,...)

 

   6140