Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỆ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2017

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

2. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

3. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

4. Công nghệ thông tin

 

5. Điện công nghiệp

 

6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

HỆ TRUNG CẤP

 

1. Tin học ứng dụng

 

2. Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

 

3. Điện công nghiệp

 

4. Điện công nghiệp và dân dụng

 

5. Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

 

6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỆ ĐÀO TẠO TỪ TRƯỚC NĂM 2017

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

1. Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

 

2. Tin học ứng dụng

 

3. Công nghệ tự động 

 

4. Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

 

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

6. Công nghệ thông tin

 

 

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Kỹ thuật nhiệt và điện

 

2. Tự động hóa

 

3. Máy lạnh và điều hòa không khí

 

4. Kỹ thuật điện tử và bưu chính viễn thông

 

5. Kỹ thuật máy tính

 

6. Tin học ứng dụng

 

7. Kế toán doanh nghiệp


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: