Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

- Bế giảng các khoá học sau:

            + Khoá 42 hệ Cao đẳng chính quy niên khoá 2015 - 2018;

            + Khoá 42 hệ Cao đẳng nghề niên khoá 2015 – 2018;

            + Khoá 43 hệ TCCN niên khoá 2016 – 2018;

- Tuyên dương, khen thưởng các HSSV tốt nghiệp đạt loại giỏi;

- Trao bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho các HSSV và trả lại hồ sơ học sinh sinh viên

* Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày thứ bảy 29 tháng 09 năm 2018

* Địa điểm:   Hội trường nhà văn hoá phường Quan Hoa (Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Yêu cầu các bạn  HSSV tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp có mặt đầy đủ, đúng giờ, mặc lễ phục và nghiêm túc trong quá trình diễn ra buổi lễ.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: