Tin mới nhất
 


THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 – 2013
 
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 
STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
I
Điều kiện tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương tương
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện, ...)
Nhà trường có đủ phòng học, các trang thiết bị thực hành thí nghiệm.
- Tỷ lệ diện tích sàn XD/1 HSSV: 4,8m2
- Số lượng PTH: 06
III
Đội ngũ giảng viên
- Số lượng giảng viên:
     + Cơ hữu: 14
     + HĐ, thỉnh giảng: 02
- Trình độ:
     + Sau ĐH: 14
     + ĐH: 02
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các buổi học chuyên đề, làm đồ án, thảo luận, hội thảo về đổi mới PP học tập
- Trang bị tài liệu học tập cho SV
- Tham gia giới thiệu thực tập tốt nghiệp và việc làm cho SV
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Có ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước, có trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
- Hình thành thói quen làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành điện tử viễn thông, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
- Hình thành nhân cách, văn hóa ứng xử nơi công sở.
VI
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, có khả năng đọc và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí và các cơ sở sau:
- Các công ty, nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông với vai trò quản lý, phân tích, thiết kế, kiểm tra các sản phẩm viễn thông.
- Đài phát thanh, truyền hình, công ty viễn thông với vai trò: vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, điều phối kỹ thuật, lắp đặt thiết bị viễn thông.
- Các công ty tư vấn, thiết kế mạng viễn thông với vai trò: hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ các giải pháp viễn thông.
 
 
Ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 
STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
I
Điều kiện tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương tương
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện, ...)
Nhà trường có đủ phòng học, các trang thiết bị thực hành thí nghiệm.
- Tỷ lệ diện tích sàn XD/1 HSSV: 4,8m2
- Số lượng PTH: 08
III
Đội ngũ giảng viên
- Số lượng giảng viên:
     + Cơ hữu: 11
     + HĐ, thỉnh giảng: 03
- Trình độ:
     + Sau ĐH: 13
     + ĐH: 01
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các buổi học chuyên đề, làm đồ án, thảo luận, hội thảo về đổi mới PP học tập
- Trang bị tài liệu học tập cho SV
- Tham gia giới thiệu thực tập tốt nghiệp và việc làm cho SV
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Có ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước, có trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
- Hình thành tác phong làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Nhiệt- Lạnh, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
- Hình thành nhân cách, văn hóa ứng xử nơi công sở.
VI
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, có khả năng đọc và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí và các cơ sở sau:
- Khối dịch vụ: cá thể hoặc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ trong ngành Nhiệt- Lạnh.
- Khối công nghệ: Trong các nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy dệt, nhà máy đông lạnh thuỷ - hải sản, nhà máy mái đường, nhà máy nhựa, xí nghiệp dược phẩm, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất giấy, …
- Khối văn phòng: các nhà làm việc, các công trình phục vụ cộng đồng.
- Các công ty sản xuất và lắp ráp các thiết bị Nhiệt- Lạnh.
- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Nhiệt- Lạnh.
- Bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống Nhiệt- Lạnh tại các công ty, nhà máy sản xuất.
- Hỗ trợ thiết kế trong các công ty tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống lạnh.
 
 
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
 
STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
I
Điều kiện tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương tương
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện, ...)
Nhà trường có đủ phòng học, các trang thiết bị thực hành thí nghiệm.
- Tỷ lệ diện tích sàn XD/1 HSSV: 4,8m2
- Số lượng PTH: 06
III
Đội ngũ giảng viên
- Số lượng giảng viên:
     + Cơ hữu: 08
     + HĐ, thỉnh giảng: 04
- Trình độ:
     + Sau ĐH: 07
     + ĐH: 05
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các buổi học chuyên đề, làm đồ án, thảo luận, hội thảo về đổi mới PP học tập
- Trang bị tài liệu học tập cho SV
- Tham gia giới thiệu thực tập tốt nghiệp và việc làm cho SV
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước, có trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
- Tác phong làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện- Tự động hóa, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
- Có tinh thần cầu thị trong công tác.
- Hình thành nhân cách, văn hóa ứng xử nơi công sở
VI
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, có khả năng đọc và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí và các cơ sở sau:
* Các cơ sở làm việc:
- Là người thực hiện trực tiếp hay quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp
- Các công ty sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện - điện tử, điều khiển tự động.
- Các công ty Điện lực, công ty tư vấn, thiết kế điện - tự động hóa.
- Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống điện-tự động hóa.
- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện- tự động hóa.
* Vị trí làm việc:
- Quản lý, vận hành, điều hành các tổ sản xuất.
- Kỹ thuật viên:
+ Lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện- điều khiển
+ Lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển tự động
 
 
Ngành: Tin hoc ứng dụng
 
STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
I
Điều kiện tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương tương
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện, ...)
Nhà trường có đủ phòng học, các trang thiết bị thực hành thí nghiệm.
- Tỷ lệ diện tích sàn XD/1 HSSV: 4,8m2
- Số lượng PTH: 05
III
Đội ngũ giảng viên
- Số lượng giảng viên:
     + Cơ hữu: 14
     + HĐ, thỉnh giảng: 00
- Trình độ:
     + Sau ĐH: 13
     + ĐH: 01
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các buổi học chuyên đề, làm đồ án, thảo luận, hội thảo về đổi mới PP học tập
- Trang bị tài liệu học tập cho SV
- Tham gia giới thiệu thực tập tốt nghiệp và việc làm cho SV
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Có ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước, có trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, giải quyết vấn đề phát sinh thuộc công nghệ thông tin.
- Có ý thức đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng và tư duy sáng tạo trong thực hiện công việc.
- Hình thành nhân cách, văn hóa ứng xử nơi công sở.
VI
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, có khả năng đọc và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí và các cơ sở sau:
- Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm .
- Các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
- Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin.
- Các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
- Các viện nghiên cứu và các trung tâm chuyển giao công nghệ
 
 
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
 
STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
I
Điều kiện tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương tương
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện, ...)
Nhà trường có đủ phòng học, các trang thiết bị thực hành thí nghiệm.
- Tỷ lệ diện tích sàn XD/1 HSSV: 4,8m2
- Số lượng PTH: 06
III
Đội ngũ giảng viên
- Số lượng giảng viên:
     + Cơ hữu: 08
     + HĐ, thỉnh giảng: 04
- Trình độ:
     + Sau ĐH: 07
     + ĐH: 05
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các buổi học chuyên đề, làm đồ án, thảo luận, hội thảo về đổi mới PP học tập
- Trang bị tài liệu học tập cho SV
- Tham gia giới thiệu thực tập tốt nghiệp và việc làm cho SV
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Ý thức tuân thủ pháp luật nhà nước, có trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
- Tác phong làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện – Điện tử, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
- Có tinh thần cầu thị trong công tác.
- Hình thành nhân cách, văn hóa ứng xử nơi công sở
VI
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, có khả năng đọc và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí và các cơ sở sau:
* Các cơ sở làm việc:
- Là người thực hiện trực tiếp hay quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp
- Các công ty sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện - điện tử, điều khiển tự động.
- Các công ty Điện lực, công ty tư vấn, thiết kế điện – điện tử.
- Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống điện – điện tử.
- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện – điện tử.
* Vị trí làm việc:
- Quản lý, vận hành, điều hành các tổ sản xuất.
- Kỹ thuật viên:
+ Lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động
 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 – 2013
 
TT
 
 
Nội dung
 
 
Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số
sinh viên nhập học
Số
sinh viên
tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
 
Loại
xuất
sắc
Loại giỏi
Loại
khá
I
Cao đẳng chính quy
 
 
 
 
 
 
Chưa có số liệu cụ thể
 
Chương trình đại trà
 
 
 
 
 
 
1
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
(2008-2011)/2012
 
06
0%
0%
0%
(2009-2012)/2012
660
434
0%
2.53%
22.3%
2
Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh
(2008-2011)/2012
 
01
0%
0%
0%
(2009-2012)/2012
242
164
0%
0%
10.36%
3
Ngành Tin học ứng dụng
(2008-2011)/2012
 
03
0%
0%
0%
(2009-2012)/2012
141
83
0%
4.81%
25.3%
4
Ngành Công nghệ tự động
(2009-2012)/2012
98
52
0%
1.92%
15.38%
II
Cao đẳng chính quy liên thông
 
 
 
 
 
 
1
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông
(2009-2011)/2012
 
05
0%
0%
0%
(2010-2012)/2012
42
39
0%
0%
34.09%
2
Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh
(2010-2012)/2012
56
46
0%
2.17%
28.26%
3
Ngành Tin học ứng dụng
(2010-2012)/2012
52
35
0%
8.57%
25.71%

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu